Održan je 1. sastanak volontera

13.12.2014. je održan prvi sastanak volontera projekta “Mladi kao aktivni akteri”