udruga LUMEN – LUDBREŠKA UDRUGA MLADIH ENTUZIJASTA

Ludbreg, Lj. Gaja 4
e-mail: info@udruga-lumen.hr
IBAN : HR0723600001101736138
OIB: 98171872906 / MB: 01484273 / RNO: 0238734 / EACEA PIC: 949428435 / OID: E10092210
Erasmus accreditation in the field of Youth (2021-2027): 2020-1-HR01-KA150-YOU-094841

Buduće djelovanje i potencijalne aktivnosti mladih s područja Grada Ludbrega

Buduće djelovanje i  potencijalne aktivnosti mladih s područja Grada Ludbrega

 

Projekt Mladi na području Grada Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni akteri je projekt koji je striktno usmjeren na mlade i na jačanje njihove pozicije u zajednici u kojoj žive i djeluju.

Današnja situacija je da se mladi ne uključuju u aktivnosti koje se nalaze van ramova formalnog obrazovanja, da se ne uključuju u radionice i predavanja koje spadaju u aktivnosti neformalnog i cjeloživotnog učenja, da ne volontiraju te da ih je veoma teško navesti na pokretanje neke društvene inicijative ili razradu društveno korisne ideje.

Razlog tome je da se mladi veoma fokusiraju na svoje slobodno vrijeme, koje je poprilično neorganizirano i koje nisu spremni dijeliti i trošiti na neki oblik društvenog djelovanja. Naravno, kao i kod svake situacije uvijek postoje iznimke, što potvrđuju i slijedeći podaci da se u „Hrvatskoj nešto više od 5% mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina bavi nekim oblikom društvenog aktivizma, za razliku od, primjerice, Finske gdje je više od polovice mladih u dobi od 7 do 29 godina u članstvu neke organizacije mladih te je zahvaćeno nekim oblikom rada s mladima“[1].

A kako se kod ovog projekta radi o mladima, organizaciji njihovog vremena, razvoja kompetencija i vještina te umjeravanju inih na korisno društveno djelovanje, trebali bi razjasniti što je to točno rad s mladima, kako se on implementira te kako se postojeća platforma može nadograditi i unaprijediti.

 „Europska praksa u području rada s mladima bogata je i raznovrsna. Neke europske zemlje, primjerice Velika Britanija, Finska, Belgija ili Irska, imaju tradiciju strateškog ulaganja u rad s mladima dugu preko stotinu godina“ [2]. Ovakav pristup navedenih zemalja se kroz toliki niz godina pokazao kao primjer dobre prakse u radu s mladima te je korišten kao referentna podloga za stvaranje općih smjernica koje se koriste i primjenjuju u većini europskih zemalja, pa tako i kod nas. Rad s mladima na području Republike Hrvatske je određen nadnacionalnim strateškim dokumentima, nacionalnim referentnim okvirom te naravno nacionalnim zakonodavstvom i strateškim smjernicama u vidu razvijenih programa djelovanja za mlade te ostalih relevantnih dokumenata.

U vidu usklađivanja s nadnacionalnim dokumentima, projekt Mladi na području grada Ludbrega kao aktivni,  informirani, društveno – politički odgovorni akteri“ nadovezuje se na  „ EU Youth Strategy for 2010. – 2018.“ i u skladu je s njenim drugim prioritetom;  ohrabrivanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu. „ EU Youth Strategy for 2010. – 2018. Je strateški dokument koji je koncipiran na način da stavlja strateški prioritet na edukaciju, participaciju  te kreativnost i kulturu, što su upravo one teme kojima se naš projekt bavi. Usklađenost projekta s strateškim dokumentom posebice dolazi do izražaja u povezivanju projekta s 3 prioritetna područja Strategije, na način da naglasak stavlja na edukaciju, participaciju te kreativnost i kulturu.

 

Eu Youth strategija teži ohrabrivanju mladih ljudi da sudjeluju u demokratskom procesu i društvu, preko uspostave mehanizama za razvoj dijaloga s mladima, pružanju potpore organizacijama mladih i promoviranju participacije, razvoju neformalnog obrazovanja mladih i omogućavanja stvaranja poveznica između formalnog i neformalnog obrazovanja.

Aktivnost koje su se implementirale preko projekta se temelje upravo na iznad navedenim prioritetima.

A u odnosnu na nacionalni strateški referentni okvir, projekt je u skladu s Strateškim planom ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 2014. 2016. godine. Projekt u svojim ciljevima i provedbi aktivnosti usmjeravao se kroz iznijetu viziju u strateškom planu, posebice na segment koji se odnosi na težnju da je naše društvo ono „ društvo u kojem se poštuju i ostvaruju temeljna ljudska i socijalna prava, gdje je su mladi resurs, a participacija mladih, zaštita i poboljšanje kvalitete života svih građana … temeljne vrijednosti, u kojoj građani žive u međusobnom poštivanju i solidarnosti.“

A iz tih navedenih stavki, poticanja neformalne edukacije, povećanje participacije mladih u društvenim djelatnostima, razvoju kreativnosti i kulture te definiranja mladih kao resurs proizlaze naša buduća djelovanja koja se konkretno odnose na:

 1. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja
 2. Učenje novih vještina i pružanje novih usluga
 3. Razvoj društvene zajednice
 4. Senzibilizacija javnosti
 5. Razvoj dodatnih aktivnosti
 6. Osposobljavanje i umrežavanje
 7. Poticanje i razvoj novih inicijativa

Buduća prihvatljiva područja djelovanja  i kreiranje programa, ideja i inicijativa će se odnositi na:

1.      Zapošljavanje mladih

2.      Mladi kao aktivni i odgovorni građani

3.      Volonterstvo

4.      Kreativnost djece i mladih

Primarna razrada novih aktivnosti  koje će se provoditi:

1.Razvoj programa za mlade

2.Promicanje društvene uključenosti

3.Uzajamno učenje i diseminacija znanja

4.Izgradnja mreža i koalicija

5.Povezivanje s različitim dionicima ( školama, poduzetnicima, drugim udrugama )

6.Razvoj novih vještina kod mladih

7.Priprema za tržište rada

8.Učenje novih znanja i metodika djelovanja koje je prihvatljivo na tržištu rada

 

Prihvatljive aktivnosti za daljnje djelovanje:

 • aktivnosti multikulturalnog dijaloga
 • promicanje društvene uključenosti
 • razvoj zajednice i društvena solidarnost
 • uzajamno učenje i diseminacija znanja
 • izgradnja mreža i koalicija
 • transnacionalna suradnja

Ciljane skupine:

 • Mlade odrasle osobe
 • Poduzetnici
 • Studenti
 • Državni službenici / osoblje javne uprave

Prihvatljiva područja djelovanja:

 • Zapošljavanje mladih
 • Mladi kao aktivni i odgovorni građani; Zaštita prava i dodjela odgovornosti
 • Volonterstvo
 • Kreativnost i inovativnosti kod djece i mladih

Međupredmetne teme za daljnji razvoj:

 • Razvoj poduzetništva među mladima kroz razvoj znanja, vještina, kompetencija i stavova potrebnih za planiranje i organizaciju aktivnosti, organizaciju vremena, rješavanje problema, pozitivan odnos prema promjenama, komunikacijske sposobnosti, istraživanje, inicijativnost, odgovornost prema sebi i drugima, smisao za rizik
 • Poznavanje i korištenje različitih strategija i tehnika učenja, razvijanje odgovornosti učenika za vlastita postignuća u učenju
 • Jačanje osobnog i socijalnog razvoja kroz poticanje autonomnosti, osposobljavanje učenika za izgradnju pozitivnih odnosa s drugim učenicima i okolinom
 • Učenje o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama odnosno korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije kao sredstva poučavanja i učenja u određenim oblicima neformalne edukacije
 • Osposobljavanje učenika za sudjelovanje u rješavanju problema zajednice i preuzimanju odgovornosti za demokratski razvoj društva

 

Sukladno navedenim stavkama, razrađenim aktivnostima i  metodici djelovanja, razradit ćemo plan i program aktivnosti za mlade na području Grada Ludbega koje će se temeljiti na organizaciji neformalne edukacije za mlade iz područja društvenog, ekonomskog i kulturnog djelovanja kako bi se što efikasnije povećala mogućnost njihove participacije u zajednici. Druga stavka djelovanja će se odnositi na rad Radnog tijela Gradonačelnika kao savjetodavnog tijela za poboljšanje položaja mladih te razvoja dodatne potporne mreže dionika. Posebnu pozornost će se posvećivati razvoju dodatnih vještina i kompetencija koje su potrebne mladima za smanjenju nepovoljnih situacija koje nastaju prilikom tranzicije iz obrazovnog sustava na rigorozno tržište rada te lakše snalaženje prilikom traženja posla ili snalaženja u radnoj okolini.

 

[1] Izvor http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/MLADI%20U%20CENTRU-Centri%20za%20mlade_opt.pdf

[2] Izvor http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/MLADI%20U%20CENTRU-Centri%20za%20mlade_opt.pdf