Prve dvije radionice na temu „ Demokratska prava “

Provedba radionica

 

U okvirima projekta “ Mladi s područja Grada Ludbrega kao  aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni akteri”  proveden je ciklus radionica pod nazivom “ Građansko obrazovanje mladih.

 

Ciklus se sastojao od 8 radionica na kojima se obrađivala različita tematika od velikog značaja za mlade  gdje ih se upoznalo s  procesom donošenja odluka na višoj razini, važnosti samostalnog odlučivanje, donošenja odluka te aktivnog sudjelovanja, pokretanja inicijativa, programa, projekata i akcija na lokalnoj i regionalnoj  razini.

Prve dvije radionice na temu „ Demokratska prava “

Na 1 radionici je prisustvovalo 18 osoba u dobi od 15 do 29 godina i veoma brzo se mogla primijetiti razlika u dobi, poštivanju autoriteta te međusobna povezanosti i poznanstvo između određenih grupacija koje su se oformile sukladno navedenim razlozima. Oformile su se 3 grupacije učenika/sudionika sukladno poznanstvima, interesima, preferencijama i dobi.  Jedna od primarnih stavki koja je zamijećena na radionicama je bio način i metodika ophođenja prema autoritetu ( u ovom slučaju voditelja radionice) koji je uveliko ovisio o godinama korisnika, veličini grupacije u kojoj se korisnik nalazi te vlastitom saznanju i precepciji o poziciji unutar grupe koju je odabrao/odabrala.

 

Ključni pojmovi koje su mladi usvojili na radionici:

 1. Bolje razumijevanje demokracije
 2. Uvažavanje tuđeg mišljenja
 3. Svjesnost o različitostima
 4. Provođenje demokracije u stvarnosti ( tolerancija)
 5. Motivacija za rad s mladima
 6. Ljudska prava
 7. Mišljenja drugih ljudi o demokraciji
 8. Sloboda govora i mišljenja
 9. Nostalgija za školom
 10. Nove ideje
 11. Drugačije gledanje na svijet
 12. Odlazak na izbore
 13. Pravo djece na školovanja
 14. Obaveza čuvanja okoliša

15.Važnost ljudskih prava

16.Važnost pričanja o ljudskim pravima

 1. Obaveze građana
 2. Prilagođavanje drugima
 3. Nova saznanja i gledišta
 4. Drugačiji pogled na svijet
 5. Potreba prilagođavanja drugima
 6. Saznanja o zaštiti okoliša
 7. Građanska prava
 8. Obaveze građana
 9. Pravo odlaska na izbore
 10. Pravo na školovanje
 11. Pravo na slobodno vrijeme
 12. Pravo na glasanje
 13. Pravo na igru

 

Druga radionica održana je 27.01.2015. u prostorima Srednje škole Ludbreg i radionici je prisustvovalo 16 osoba u dobi od 15 do 26 godina.

 

Zaključci radionice:

 1. Potreban dodatni utjecaj na mentalni sklop mladih ljudi
 2. Nedovoljno se radi na ukidanju socijalnih razlika i objašnjavanju pojma jednake vrijednosti/ jednake važnosti i startne pozicije neovisno o spolu, dobi, stupnju obrazovanja ili društvenom statusu
 3. Javlja se potreba za korigiranjem ponašanja koje inklinira devijantnom  ponašaju u vidu nepoštivanja razlika;        posebnu pažnju treba usmjeriti na mlade od 15 do 18 godina
 4. Potrebno dodatno učenje o društvenim vrijednostima
 5. Potrebno je djeci približiti važnost društveno odgovornog ponašanja
 6. Potrebno je djecu učiti o važnosti nediskriminiranja; kako diskriminacija negativno utječe na razvoj ličnosti;