Sažetak o provedbi 4. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  4. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

Četvrta radionica se odnosila na primjere dobre prakse mladenačkih projekata i upoznavanje s međunarodnim, domaćim institucijama i organizacijama koje preko obavljanja svojih djelatnosti olakšavanju integraciju mladih, pokretanje inicijativa i projekata. Preko praktičnog djela radionice mladi su u jednom trenutku postali poduzetnici i imali su mogućnost razvoja vlastitih poslovnih ideja, pod pretpostavkom da posjeduju samo ideju i traže metodiku njezine implementacije.

 

 

Preko rada u grupama razvijene su 3 ideje:

 1. Ideja od kuda i kako krenuti u realizaciju poslovne ideje
 1. EKO SELO
 1. Razvoj i prezentiranje inicijative „ Mikrospecijalizacija nastavnog programa za nadarene učenike“

 

IDEJA od kuda i kako krenuti u realizaciju poslovne ideje    

Prva ideja se odnosila na razvoj platforme i umreženog sustava koji će se koristiti kao referentna podloga za daljnji razvoj inicijalnih poduzetničkih ideja, inicijativa, razrade projekata te pokretanja vlastitog poduzeća.

Struktura ideje:

 • U okvirima razvojne platforme početna stavka je bila približiti tematiku i destigmatizaciju termina “strah od neuspjeha“ mladim osobama
  • Utjecaj na razvoj mentalnog sklopa u kojemu je naglasak na metodici pokušaja – pogreške i dolaska do efektivne poslovne ideje, tvrtke ili samostalne djelatnosti
  • Uvođenje pravno i poslovno utemeljene TO DO liste za osnivanje poduzeća na nacionalnoj razini
  • Omogućavanje pojednostavljene izrade poslovne dokumentacije
 • Ova stavka bi mogla biti realizirana jedino u slučaju uvođenja pojednostavljene birokracije prilikom osnivanja vlastitog poduzeća, obrta, tvrtke ili obavljanja vlastite djelatnosti
  • Platforma bi bila koncipirana na način da bi okupljala stručnjake koji bi pomagali pri izradi financijskih planova, poslovnih planova, početnih analiza, ekonomskih projekcija…
 • Uspostava mentorskog odnosa između mladih poduzetnika ili drugih zainteresiranih dionika i uspješnih poduzetnika za prijenose dobre prakse, stjecanje iskustva i učenja
  • Omogućavanje tehničke, pravne i administrativne pomoći kod razvoja i realizacije poslovne ideje
 • Uspostava odjela koje će se striktno baviti novim metodikama financiranja za mlade ( EU fondovi, postotci sufinanciranja, bespovratna sredstva, metodike kreditiranja, HBOR… )
 • Povezivanje s drugim ustanovama, mrežama, stručnjacima, proizvođačima, kreatorima poslovnih ideja za stvaranje umreženog sustava
 • Osiguravanje fizičkog i virtualnog prostora za realizaciju i implementaciju razrađenih ideja te pomoć pri izlasku na tržište

 

Intencija davatelja ideje je bila:

 1. Razvoj mreže
 2. Tako razvijena mreža i platforma bi imala funkciju povećanja distribucije materijalnih i nematerijalnih resursa u zajednici, na način da će se korisnike  potaknuti stvaranje novih društvenih, poslovnih i  socijalnih veza te povećati participacija na tržištu rada
 3. Osnaživanje pojedinca preko radionica, razgovora, savjetovanja s psihologom za suočavanje i prevladavanje osobnih kriza
 4. Omogućavanje prilika za iskazivanje vlastitih potreba u okviru izlaska na tržište rada
 5. Stručno usavršavanje bi uključivalo sljedeće tematike:
 • Razvoj komunikacijskih vještina
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje radnim učinkom
 • Upravljanje stresom

 

Ideja EKO SELO

 

Druga ideja se odnosila na osnivanje i uspostavu EKO SELA. Ideja je povezala novu tematiku koja nije razvijena na  području Grada Ludbrega i odnosila se na razvoj socijalnog poduzetništva. U okvirima ove ideje korisnici su se percipirali kao društveni poduzetnici koji su svoju ideju razradili u vidu project managementa te su tako pristupili u razradi ostalih stavaka poput financiranja, osiguravanja održivosti, održivog razvoja, umrežavanja i povezivanja te implementacije ideje.

Struktura ideje:

 • Razvoj ideje za projekt; Osnivanje EKO SELA
 • Kontakt s ostalim udrugama u referentnom području
 • Istraživanje EU fondova za osiguravanje financijske potpore
 • Traženje partnera i suradnika za razvoj i implementaciju ideje ( druga poduzeća, fakulteti, specijalizirane  škole,  udruge, distributerske tvrtke…)
 • Razvoj projektnih aktivnosti
 • Pisanje projekta i apliciranje na natječaje EU fondova
 • Dobivanje sredstava i početak implementacije projektnih aktivnosti
 • Osnivanje EKO SELA
  • Zapošljavanje osoba s posebnim potrebama, studenata i srednjoškolaca za rad i stjecanje iskustva
  • Uvođenje suradnje s zainteresiranim fakultetima, udrugama i drugim zainteresiranim dionicima
  • Provođenje edukacijsko – rehabilitacijske prakse
  • Povezivanje i umrežavanje s drugim tvrtkama za plasiranje proizvedenih proizvoda
  • Utjecaj na povećanje tolerancije spram isključenih društvenih skupina poput osoba s posebnim potrebama
  • Poticanje stvaranja eko turizma
  • Osiguravanje održivosti projekta preko proizvodnje  i distribucije proizvoda i razvijenih socijalnih usluga ( stručne prakse, radionice o toleranciji, povezivanje različitih dobnih skupina, održavanja poslovnih skupova, neformalnih  druženja u zajednici…)

 

 Razrada aktivnosti po projektu/ideji:

 

 • Približavanje ideje ciljanim skupinama ( mlade osobe, osobe s posebnim potrebama, studenti, učenici, osobe koje su dugotrajno nezaposlene)
 • Osnivanje EKO SELA
 • Zapošljavanje ljudi s posebnim potrebama
 • Pronalazak tvrtki u inozemstvu koje bi održavale svoj team building u našem EKO SELU ( razvoj novog oblika turizma u našoj zajednici)
 • Razvoj kapaciteta udruga koje se bave osobama s posebnim potrebama preko praktičnog rada s korisnicima
 • Razvoj kapaciteta uključenih obrazovnih ustanova
 • Jačanje i osnaživanje ciljanih skupina
 • Jačanje vlastitih administrativnih kapaciteta preko usvajanja novih znanja preko EU fondova
 • Održavanje i uvođenje posebne edukacijsko – rehabilitacijske prakse
 • Pronalazak novih suradnika ( distributera) za širenje našeg EKO SELA

 

Intencija druge grupe je bila omogućiti pružanje nove socijalne usluge preko uvođenja novog oblika poduzetništva;  socijalnog poduzetništva. U okvirima prezentacije ove ideje naglasak se stavio na primjenu poduzetničkih načela u  socijalnom poduzetništvu kao što su: inovativnost, razumno preuzimanje rizika, samouvjerenost, uporan rad, jasno  postavljanje ciljeva i odgovornost u društveno-ekonomskom  smislu s ciljem unaprjeđenja kvalitete života ciljanih skupina, posebice osoba s posebnim potrebama.

 

 

Treća ideja „Razvoj i prezentiranje inicijative „ Mikrospecijalizacija nastavnog programa za nadarene učenike“

 

Treća ideja je bila o pokretanju nove inicijative u okvirima obrazovnog sustava koji bi omogućio profiliranje nadarenih učenika koji posjeduju specifične vještine i kompetencije.

Srž inicijative se odnosi na uvođenje mikrospecijalizirane nastave koja se nalazi unutar standardnog obrazovnog sustava u kojemu bi naglasak bio na praktičnoj nastavi, razvijanju ideja i pomoći prilikom implementiranja projekata.

 

Temeljne stavke ideje:

 • IDEJA + SREDSTVO = POSAO
 • Analiza potreba učenika, njihovih preferencija, vještina, kompetencija, interesa i poslovnih tendencija
 • Preko specijaliziranog i usmjerenog pristupa poticati samopouzdanje i individualnost kod učenika
 • Uvođenje specijaliziranih metoda za usavršavanje na određenom području djelovanja
 • Primjena metodika specijalizirane prakse u određenim područjima koje odgovaraju potrebama odabranih učenika
 • Razvoj ekspertize kod učenika preko uvođenja mentorskog odnosa
 • Uvođenje metodika neformalne edukacije
 • Spajanje formalnog i neformalnog obrazovanja
 • Komercijalizacija ostvarenih rezultata i razvijenih projekata i inicijativa
 • Razvoj kreativnih projekata u svrhu stjecanja dijela novčanih sredstava za daljnje financiranje programa
 • Povezivanje i umrežavanje s sličnim inicijativama u svrhu razvoja i stjecanja dodatnog iskustva

 

Konkluzija nakon provedenih radionica

 

Kao konkluzija iznad opisanih radionica, navode se slijedeći prijedlozi mladih kako utjecati na vlastiti status unutar društvene zajednice i samim time poboljšati svoj položaj:

 

 • Približiti metodiku mladenačkog djelovanja široj populaciji preko organizacija manifestacija, sastanaka, dogovora, neformalnog druženja  za prezentiranje ideja i inicijativa
 • Organizacija prostora za mlade za njihovo djelovanje
 • Organizacija manifestacija poput raznih kvizova na otvorenom, kako bi se smanjila socijalna distanca između različitih društvenih skupina i međugeneracijski jaz
 • Uvođenje radionica, savjetovanja i praktičnih primjera za razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina
 • Vlastitim djelovanjem i pozitivnim primjerima razviti svoje mjesto kao „ Mjesto tolerancije“ za sve osobe bez diskriminacije i predrasuda
 • Uvođenje debata, večeri poezije, klupskih večeri za sve osobe bez obzira na dob
 • Kontiniurane prezentacije primjera dobrih praksi preko svih dostupnih kanala ( razgovora, prezentacija fotografija… )
 • Poticanje kreativnosti
 • Ideja o pokretanju inicijative „ Kreativna zajednica = Povezana zajednica)
 • Mladi su dali i svoje odgovore i metodike na koji način bi oni razvili svoje inicijative i vlastite kapacitete:
 1. Korištenje i razvoj komunikacijskih alata
 2. Razvoj komunikacijskog i marketinškog plana koji striktno apelira na emocije ( sukladno svjetskim trendovima)
 3. Uspostava povezane zajednice preko zajedničkog rješavanja problema
 4. Traženje poveznica i sličnosti između različitih grupacija kako bi se iskristalizirala zajednička tematika i interesi
 5. Uspostava sistematizirane i strukturirane organizacije
 6. Osiguravanje širenja informacija
 7. Kontinuirano približavanje različitih društvenih skupina sličnom ili istom cilju