Sažetak o provedbi 5. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  5. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“   14.02.2015. u prostorima POU “Dragutin Novak” u Ludbregu održana je 5. po redu radionica na temu građanskog obrazovanju mladih u okvirima projekta Mladi kao aktivni akteri. Jedna od  tematika koje je bila obrađena bio je komunikacijski trening, korisnicima je objašnjeno što je komunikacija, kako pravilan način komuniciranja iskoristiti […]

Sažetak o provedbi 4. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  4. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“   Četvrta radionica se odnosila na primjere dobre prakse mladenačkih projekata i upoznavanje s međunarodnim, domaćim institucijama i organizacijama koje preko obavljanja svojih djelatnosti olakšavanju integraciju mladih, pokretanje inicijativa i projekata. Preko praktičnog djela radionice mladi su u jednom trenutku postali poduzetnici i imali su mogućnost razvoja vlastitih poslovnih […]

Ludbreška lista ideja, prijedloga i prepreka

U okvirima projekta „ Mladi na području grada Ludbrega kao aktivni, informirani društveno, politički odgovorni akteri“ u prva dva mjeseca provedbe izrađivali su se materijali poput Liste ideja, Upitnika, Evaluacijskih listiće te Liste kritika kako bi se utvrdila mišljenja, ideje i prijedlozi mladih ljudi s područja Grada Ludbrega. Do sad je ispunjeno preko 20 Lista ideja od strane mladih s […]

Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“   7.veljače 2015. održale su se treća i četvrta radionice u sklopu projekta “Mladi na području Grada         Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni    akteri“. Na radionicama je              prisustvovalo 19 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina. Tematika održanih radionica je bila            nezaposlenost mladih, poduzetništvo,   primjeri dobre prakse […]