Ludbreška lista ideja, prijedloga i prepreka

U okvirima projekta „ Mladi na području grada Ludbrega kao aktivni, informirani društveno,
politički odgovorni akteri“ u prva dva mjeseca provedbe izrađivali su se materijali poput Liste
ideja, Upitnika, Evaluacijskih listiće te Liste kritika kako bi se utvrdila mišljenja, ideje i
prijedlozi mladih ljudi s područja Grada Ludbrega.

Do sad je ispunjeno preko 20 Lista ideja od strane mladih s područja Grada Ludbrega.

Želje i mogućnosti koje su mladi ljudi naveli su zaista raznovrsne i korisne, ne samo za našu
ciljanu skupinu, mlade, već i za cjelokupno stanovništvo grada Ludbrega.

U nastavku Vam donosimo samo neke od prijedloga mladih za Ludbreg:

1. Dodatne školske aktivnosti za razvoj sporta i kulturnih djelatnosti

2. Potreba za razvojem učeničke menze na području Grada Ludbrega

3. Glazba na otvorenom

4. Razvoj Centra za strane jezike

5. Veći stupanj strogoće prema tučnjavama

6. Razvoj ludbreškog klizališta

7. Veće mogućnosti za međunarodnu razmjenu učenika

8. Otvaranje Mc Donaldsa

9. Više parkova za mlade

10. Modernizacija škola

Kao i kod svake ideje, prijedloga ili projekta, uvijek postoje prepreke s kojima se susrećemo

na svakodnevnoj bazi. Mladi su specifična društvena skupina s svojim vlastitim vrijednostima

i preferencijama ali i preprekama.

U nastavku Vam donosimo samo neke od prepreka s kojima se mladi s područja Grada

Ludbrega danas susreću:

1. Premalena zainteresiranost odraslih za budućnost djece

2. Niska stopa angažiranosti mladih u društvenom životu

3. Mladi društvene programe smatraju nepotrebnim

4. Nedostatak prostora za rad mladih

5. „ Premalo zakona“ u segmentu tučnjava i bullying-a

6. Previsoke članarine u klubovima i neformalnim organizacijama

7. Nezanimljivost sadržaja koji se momentalno nudi

8. Nemogućnost usklađivanja školskih obaveza i slobodnih aktivnosti

9. Manjak novca ( financijskih sredstava )

10. Premalo policijskih patrola za sprečavanje nasilja

11. Skupe škole stranih jezika

12. Premalo kadra koji bi pružao veću potporu mladima pri zapošljavanju

13. Premalena informiranost mladih o programima, potporama i projektima

14. Veliki otpor zajednice na nove ideje mladih

15. Postojanje „ društvenih kalupa“ koji sprečavaju razvoj i implementaciju kreativnih ideja

Koji su Vaši prijedlozi za Ludbreg, naš Centrum Mundi, i kako bi Vi utjecali na uklanjanje prepreka s kojima se mladi danas susreću?