Blog “Mladi kao aktivni akteri”

Buduće djelovanje i potencijalne aktivnosti mladih s područja Grada Ludbrega

Buduće djelovanje i  potencijalne aktivnosti mladih s područja Grada Ludbrega   Projekt Mladi na području Grada Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni akteri je projekt koji je striktno usmjeren na mlade i na jačanje njihove pozicije u zajednici u kojoj žive i djeluju. Današnja situacija je da se mladi ne uključuju u aktivnosti koje se nalaze van ramova formalnog […]

Volontiranje

Volontiranje Što zapravo jest volontiranje? Volontiranje je rad koji se ne plaća, tj. obavlja se honorarno. U ovom članku Vam donosim neke općenite ideje kako volontirati i primjere. A zatim je sve na Vama da se raspitate negdje konkretno gdje želite obavljati svoj društveno koristan rad.  zanima. Riječ filantropija se često povezuje s riječi volontiranje  dok zapravo znači „poticaj za […]

Čudan splet okolnosti zvan edukacija?

Čudan splet okolnosti zvan edukacija?   Uz pojam edukaciju često vežemo pojmove učenja i pamćenja. Učenje je proces usvajanja znanja, a pamćenje je proces zadržavanja usvojenog sadržaja. Ovo su dvije definicije koje su, barem varijacije istih ako ništa drugo, poznate svima. No, danas se postavlja pitanje kako je to usvajanje znanja uklopljeno u nastavni sadržaj i približeno učenicima i da […]

Građansko obrazovanje mladih

Građansko obrazovanje mladih ŠTO JE TO GRAĐANSKO OBRAZOVANJE? Kad se netko zapita što je to “Građansko obrazovanje” koji odgovor bi bio najadekvatniji? Ako se pojedinac postavi u situaciju da razmišlja o tome kako biti obrazovan građanin, vjerujemo da dolazi do određene mentalne blokade i nemogućnosti davanja adekavatnog odgovora iz razloga jer većina nas ne razmišlja na takav način niti sebe […]

Što mladi žele? Analiza prikupljenih upitnika za ispitivanje mijenja mladih s područja Grada Ludbrega

Što mladi žele? Analiza prikupljenih upitnika za ispitivanje mijenja mladih s područja Grada Ludbrega   Projekt „ Mladi na području Grada Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno i politički odgovorni akteri“ se nalazi pri kraju provedbe aktivnosti gdje je većina stavki po projektnoj prijavnici implementirana. A kako je jedna od stavki projekta istraživanje mišljenja mladih o vlastitom položaju i statusu u […]

Sažetak o provedbi 8. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  8. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“   8. radionica je bila održana s namjerom da se mladima  približe određene stavke koje su                   relevantne za pisanje projekata,  od analize dionika, razrade problematike, izrade stabla             problema do izrade pozitivnih    preslika negativnog stanja, tj. stabla ciljeva a sve u svrhu učenja             pristupa koji omogućava implementaciju ideja i inicijativa. […]

Sažetak o provedbi 7. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  7. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“   Tematika koja se obrađivala na 7. po redu radionici “Građanskog obrazovanja mladih” na području Grada  Ludbrega se odnosila na  upoznavanje korisnika s  značenjem pojma motivacije, autoriteta i logičnim pristupom u rješavanju problema te kako navedenu tematiku primijeniti u svakodnevnim situacijama. U okvirima interaktivnog predavanja koje se održalo korisnici […]

Sažetak o provedbi 6. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  6. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“   2. 2015. održana je 6. po redu radionica “Građanskog obrazovanja mladih” na području Grada Ludbrega. Tematika koja je bila obrađivana se odnosila na važnost emocionalne inteligencije u svakodnevnom životu, metodici ophođenja s drugim ljudima te važnosti ove vrste inteligencije za  ostvarivanje uspjeha u životu, bilo da se radi […]

Sažetak o provedbi 5. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  5. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“   14.02.2015. u prostorima POU “Dragutin Novak” u Ludbregu održana je 5. po redu radionica na temu građanskog obrazovanju mladih u okvirima projekta Mladi kao aktivni akteri. Jedna od  tematika koje je bila obrađena bio je komunikacijski trening, korisnicima je objašnjeno što je komunikacija, kako pravilan način komuniciranja iskoristiti […]

Sažetak o provedbi 4. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  4. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“   Četvrta radionica se odnosila na primjere dobre prakse mladenačkih projekata i upoznavanje s međunarodnim, domaćim institucijama i organizacijama koje preko obavljanja svojih djelatnosti olakšavanju integraciju mladih, pokretanje inicijativa i projekata. Preko praktičnog djela radionice mladi su u jednom trenutku postali poduzetnici i imali su mogućnost razvoja vlastitih poslovnih […]