Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

7.veljače 2015. održale su se treća i četvrta radionice u sklopu projekta “Mladi na području Grada         Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni    akteri“. Na radionicama je              prisustvovalo 19 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina. Tematika održanih radionica je bila            nezaposlenost mladih, poduzetništvo,   primjeri dobre prakse i mogućnosti utjecanja  mladih na društvene procese. Kao centralna točka radionice oko koje su se vodile rasprave, posebice se istaknuo pojam tolerancije.

 

Treća radionica

Centralna problematika o kojoj se raspravljalo se odnosila na:

 • pomanjkanje tolerancije u društvu
 • nametanje stavova mladim osobama putem obrazovanja, medija i drugih marketinških alata
 • nedostatak razvojnih kapaciteta za mlade ( obrazovnih, institucionalnih, administrativnih )
 • tehnologija kao društveni problem
 • kako potaknuti kreativnost kod mladih osoba
 • kako mlade potaknuti na društveno djelovanje
 • kako mlade potaknuti na osnivanje vlastitog poduzeća
 • kako uspostaviti ravnotežu između prava i obveza svakog građanina u društvu

Tokom razvoja diskusije o iznad navedenim temama, mladi su iskazali svoja mišljenja i stavove:

 • Politika ( politologija kao znanost o politici) bi trebala biti obavezan predmet u školi
 • Preko formalne i neformalne edukacije bi trebalo utjecati na razvoj mišljenja kod mladih ljudi na taj način smanjiti razvoj predrasuda i diskriminacije
 • Nemogućnosti artikulacije mišljenja mladih
 • Preko učenja, novih informacija i iskustva nadograditi vlastiti karakter
 • Veliku važnost se mora pridodati izgradnji vlastitog mišljenja
 • Svaka osoba mora imati pravo na izražavanje vlastitog mišljenja
 • Potrebno je uspostaviti ravnotežu između datih prava i obaveza koje iz njih proizlaze
 • Za svakog pojedinca je najteže izaći iz vlastite „ komfor zone“
 • Odgoj je primarna baza za daljnji razvoj osoba, pojedinca
 • Potrebna je pravilna organizacija vremena ( za učenje, rad, izvanškolske aktivnosti, školske aktivnosti )
 • Potrebno je kroz čim više komunikacijskih kanala širiti različita mišljenja kako bi se pojam tolerancije širio eksponencijalno s njima
 • Tehnologija je društveni problem današnjice ( povećava socijalnu distancu i smanjuje povezanosti između ljudi, tj. distancira ih)
 • Danas je veoma teško odrediti koje su primarne društvene vrijednosti
 • Mladi ponekad zbog netočnih i diversificiranih informacija imaju krivu percepciju o vlastitom statusu u društvu
 • U okvirima društvenih normi, ponašanja, artikulacije i generiranja mišljenja potrebno je tražiti društvene promjene na nacionalnoj razini
 • Stav prema mladima je drugačiji u ruralnim sredinama
 • U ruralnim sredinama diskriminacija je veća
 • Diskriminacija je veliki društveni problem koji negativno utječe na sve nas
 • Tuđi izbor se mora poštivati do one granice u kojoj ne šteti drugim osobama