Sažetak o provedbi 7. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  7. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

Tematika koja se obrađivala na 7. po redu radionici “Građanskog obrazovanja mladih” na području Grada  Ludbrega se odnosila na  upoznavanje korisnika s  značenjem pojma motivacije, autoriteta i logičnim pristupom u rješavanju problema te kako navedenu tematiku primijeniti u svakodnevnim situacijama.

U okvirima interaktivnog predavanja koje se održalo korisnici su se upoznali s motivacijom kao pojmom, internim i eskternim faktorima koji utječu na nas te vrstama motivacije, odnosno kako uspješno motivirati i potaknuti samog sebe a i druge da ustraju u svojim naumima. U svom suštinskom značenju motivacija je sve ono što nas pokreće prema nekom cilju, faktor koji usmjerava naša djelovanja i psihički proces zadovoljavanja potreba. Postoje dvije vrste motivacije intrinzična ( unutarnja ) motivacija, ona koja dolazi od samog pojedinca i ekstrinzična ( vanjska ) motivacija, tj. ona koja dolazi izvana. U okvirima radionice korisnicima se pokušala približiti činjenica da motivacija nije kontinuirana, već mora biti svakodnevna da bi bila efikasna, da se motivaciju mora održavati na određenom nivou ali ne uvijek istim motivatorom. Motivatori u današnjem društvu mogu biti različiti, od novčanih nagrada do pohvala i validacija. Temeljni postulat kojeg se željelo približiti korisnicima je da pojedince motiviraju različiti motivatori i da se kroz razgovor, iskustvo i čitanje vlastitih i tuđih emocija kontinuirano uči što to točno motivira nas same i što motivira ljude oko nas.
Tematika koja se kroz razgovor, konstruktivne argumente i praktične primjere pokušavala približiti korisnicima su bila saznanja o važnosti izgradnje odgovornosti, uspostavi što kvalitetnijih odnosa i shvaćanje da se različiti pojedinci motiviraju na različite načine. Temeljna konkluzija i spoznaje s kojima su korisnici završili ovu radionicu su se odnosile na stečena znanja koja su primjenjiva u realnim situacijama, koje stavke motivacije moraju koristiti u svakodnevnom   životu kako bi si omogućili postizanje zadanih ciljeva i ostvarili planirane rezultate, bilo da se radi o poticaju za učenje, pokretanju nove ideje, sudjelovanju u političkom procesu ili o pomaganju drugima.

U nastavku Vam donosimo samo maleni dio liste koja je napravljana na radionici a odnosi se na stvari koje nas motiviraju, gdje su neke od navedenih stavki bile:
1. Osobni napredak i probitak
2. Razrađeni popis želja
3. Znanje
4. Društvo
5. Uspjeh i neuspjeh
6. Priroda
7. Kritika
8. Nove osobe u našem životu
9. Glazba
10. Dobre, pozitivne emocije

Sažetak o provedbi 6. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  6. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

 1. 2. 2015. održana je 6. po redu radionica “Građanskog obrazovanja mladih” na području Grada Ludbrega. Tematika koja je bila obrađivana se odnosila na važnost emocionalne inteligencije u svakodnevnom životu, metodici ophođenja s drugim ljudima te važnosti ove vrste inteligencije za  ostvarivanje uspjeha u životu, bilo da se radi o društvenom ili poslovnom uspjehu ili da se radi o uspjehu na nekom drugom polju koje je pojedincu relevantno.

Emocionalna inteligencija je po definiciji sposobnost prepoznavanja, shvaćanja i upravljanja vlastitim i tuđim emocijama. Ovaj pojam se fokusira na ulogu osjećanja u našem svakodnevnom životu, način na koji one utječu na naše ponašanje te  kako ih možemo upotrijebiti u svakodnevnom okruženju, bilo da se radi o poslovnim ili privatnim prilikama. Koncept EQ pojavio se 1990. godine kada su američki psiholozi John Mayer i Peter Salovey objavili tekst pod nazivom Emocionalna inteligencija i postavili teoriju EQ, naglašavajući da na snalaženje pojedinca u raznim, često svakidašnjim situacijama s kojima se susrećemo više utjecaja imaju osobine i emocije, nego sam mehanički intelekt, ergo IQ. Svjetsku afirmaciju EQ je doživio 1995. godine kad je Daniel Goleman objavio svoj bestseller s istim naslovom i iznio svoju definiciju: “EQ je skup emocionalnih vještina koje nam omogućavaju da odaberemo ispravan način upotrebe osjećaja i nesvjesnih, instinktivnih mehanizama u interakciji sa drugim ljudima, kao i u shvaćanju i poboljšanju samoga sebe”. Emocionalna inteligencija (EQ) predstavlja sposobnost i vještinu uočavanja, prepoznavanja i “upravljanja” vlastitim i tuđim emocijama.  Koeficijent emocionalne inteligencije (EQ) predstavlja nadogradnju racionalnog koeficijenta inteligencije jer naglašava karakteristike naše emocionalne inteligencije, kao što su npr. sposobnost “čitanja” tuđih emocija i kontroliranje inih u skladu s tim. EQ  nam uvelike pomaže u rješavanju svakidašnjih problema, brzo i efikasno rješavanje napetih ili konfliktnih situacija te brzo obavljanje poslovnih zadataka.

Nakon održane radionice, korisnike se poticalo da verbaliziraju svoje dojmove ili da ih zapišu te da ispune evaluacijske listiće. Nakon 6 radionice korištena je metodika zapisivanja dojmova te utisaka s radionice, tako da Vam u  nastavku    donosimo neke od dojmova i novih saznanja koje su korisnici naučili:

 • Ja sam određujem razinu sigurnosti koja mi je potrebna
 • Svaki problem ima svoje rješenje
 • Svačije mišljenje je bitno
 • Sad znam kako da pristupim određenim situacijama
 • Naučio sam kako da gledam na stvari s više perspektiva
 • Naučio sam kako adrenalin djeluje na ljude
 • Razumijem razliku između IQ-a i EQ-a
 • Optimizam je nešto čemu treba težiti u društvu
 • Odlazim s novim spoznajama o „reflektiranju“ ( preslikavanju vlastitih emocija, težnji i potreba na druge ljude)
 • Odlazim s znanjem kako graditi svoje samopouzdanje
 • Odlazim s željom da učinim nešto za sebe i druge, da se više trudim oko svojih ciljeva

 

Prema podacima iz evaluacijskih listića, korisnici su kao glavne motive sudjelovanja naveli težnju za razvojem osobnih sposobnosti, kompetencija i znanja, da se educiraju i da kroz ovakve oblike pristupa dodatno razviju vlastite  sposobnosti na polju koje nije dovoljno prepoznato u društvu i poslovnoj okolini. A kako je tematika 6. po redu radionice bila              emocionalna inteligencija, pojam s kojim se ne susrećemo previše često a nadasve je bitan u izgradnji našeg odnosa s   okolinom i pojedincima koji nas okružuju, korisnici su također naučili da je emocionalna inteligencija onaj segment koji izuzetno pridonosi našem osobnom, poslovnom i društvenom razvoju te je kao takav neizostavan u educiranju mladih, starijih a i svih ostalih članova našeg društva.