Sažetak o provedbi 5. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  5. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

14.02.2015. u prostorima POU “Dragutin Novak” u Ludbregu održana je 5. po redu radionica na temu građanskog obrazovanju mladih u okvirima projekta Mladi kao aktivni akteri. Jedna od  tematika koje je bila obrađena bio je komunikacijski trening, korisnicima je objašnjeno što je komunikacija, kako pravilan način komuniciranja iskoristiti u   svakodnevnim situacijama te kako napraviti svoj vlastiti model komuniciranja, a sve u svrhu lakše artikulacije vlastitog mišljenja,  ideja, prijedloga i konstruktivne kritike.

 

Peta radionica je bila malo drugačije koncipirana od ranije provedenih, jer su se u obzir uzele evaluacijske kritike mladih, odnosno korisnika samih radionica. Za potrebe projekta osmišljen je evaluacijski listić za radionice i tematska predavanja, preko kojeg su mladi mogli ocijeniti izvoditelja radionica te dati svoje prijedloge. Nakon učenja o demokratskom procesu, pravima i obavezama, mlade je interesiralo kako pravilno artikulirati svoje ideje, koje su dosad razvili, kako predložiti             određene aktivnosti te zanimalo ih je kako komunicirati s formalnim institucijama i akterima koji ih vode. S tim ciljem prevedena je 5. radionica, gdje se najveći naglasak stavio na definiranje koncepta komunikacije, što je ona, kako određene tehnike pravilno primjenjivati te kako komunicirati.

U tu svrhu su korisnici morali odraditi nekoliko vježbi. Prva vježba koja je bila odrađena se odnosila na “razbijanje leda”, odnosno provedbu vježbe za opuštanje i povezivanje korisnika. Korisnici su morali bez riječi ( samo pokretima i mimikom ) drugoj osobi u koloni objasniti jedan pojam, poput pečenja palačinki, borilačkih vještina ili drugih stvari s kojima se   svakodnevno susrećemo. Ideja koja stoji iza ovakvih vježbi je da postoji više vrsta komunikacije, da se ne komunicira samo riječima već i govorom tijela te da se razmišljanje, poimanje situacija i pojmova razlikuje od osobe do osobe. Ova vježba nas je nasmijala ali smo kroz nju naučili nešto novo.

 

Druga vježba koju smo odradili se odnosila na upoznavanje korisnika o tome koliko postoji različitost u mišljenju, percepciji i artikulaciji pojedinca, mada se radi o sličnoj ili istoj stvari.

Vježba se odnosila da svaki sudionik odredi što vidi na fotografiji. Neki su vidjeli brojku 6, neki brojku 9, neki     balon, neki predmet, neki pojave. Poanta je da je svatko vidio nešto drugačije,  što samo pokazuje koliko smo kao pojedinci različiti, kako svatko od nas drugačije razmišlja te kako su kod svake osobe vrijednosti i vrijednosni sustav drugačije oblikovani uslijedom odgoja,  obrazovanja, internog ili eksternog  utjecaja.

Zaključak ove vježbe je bio da pojedinac razmišlja na njemu svojstven način te da svatko od nas iste stvari doživljava  drugačije što je prema zaključku korisnika ( banalno izraženo) sasvim u redu i prihvatljivo. Prilikom odrađivanja ove vježbe ustanovili smo da smo se iznenadili koliko različitih odgovora smo dobili i koliko ih možemo dobiti u slučaju da smo uključili još veći broj korisnika.

Treća vježba je bila spoj usvojenog teorijskog znanja i primjena naučenog u praksi. Korisnici su kroz vlastitu ideju razvili i objasnili svoj model komunikacije koji se sastojao od slijedećih stavki:

 1. Poruka
 2. Pošiljatelj
 3. Buka / smetnje
 4. Primatelj
 5. Povratna informacija

Zanimljivo je da je svaka grupa izradila svoj model komunikacije s različitim redoslijedom navedenih stavki, mada se najproblematičniji dio razrade odnosio na smještanje buke ili smetnji u komunikacijskom modelu.

Sažetak o provedbi 4. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  4. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

Četvrta radionica se odnosila na primjere dobre prakse mladenačkih projekata i upoznavanje s međunarodnim, domaćim institucijama i organizacijama koje preko obavljanja svojih djelatnosti olakšavanju integraciju mladih, pokretanje inicijativa i projekata. Preko praktičnog djela radionice mladi su u jednom trenutku postali poduzetnici i imali su mogućnost razvoja vlastitih poslovnih ideja, pod pretpostavkom da posjeduju samo ideju i traže metodiku njezine implementacije.

 

 

Preko rada u grupama razvijene su 3 ideje:

 1. Ideja od kuda i kako krenuti u realizaciju poslovne ideje
 1. EKO SELO
 1. Razvoj i prezentiranje inicijative „ Mikrospecijalizacija nastavnog programa za nadarene učenike“

 

IDEJA od kuda i kako krenuti u realizaciju poslovne ideje    

Prva ideja se odnosila na razvoj platforme i umreženog sustava koji će se koristiti kao referentna podloga za daljnji razvoj inicijalnih poduzetničkih ideja, inicijativa, razrade projekata te pokretanja vlastitog poduzeća.

Struktura ideje:

 • U okvirima razvojne platforme početna stavka je bila približiti tematiku i destigmatizaciju termina “strah od neuspjeha“ mladim osobama
  • Utjecaj na razvoj mentalnog sklopa u kojemu je naglasak na metodici pokušaja – pogreške i dolaska do efektivne poslovne ideje, tvrtke ili samostalne djelatnosti
  • Uvođenje pravno i poslovno utemeljene TO DO liste za osnivanje poduzeća na nacionalnoj razini
  • Omogućavanje pojednostavljene izrade poslovne dokumentacije
 • Ova stavka bi mogla biti realizirana jedino u slučaju uvođenja pojednostavljene birokracije prilikom osnivanja vlastitog poduzeća, obrta, tvrtke ili obavljanja vlastite djelatnosti
  • Platforma bi bila koncipirana na način da bi okupljala stručnjake koji bi pomagali pri izradi financijskih planova, poslovnih planova, početnih analiza, ekonomskih projekcija…
 • Uspostava mentorskog odnosa između mladih poduzetnika ili drugih zainteresiranih dionika i uspješnih poduzetnika za prijenose dobre prakse, stjecanje iskustva i učenja
  • Omogućavanje tehničke, pravne i administrativne pomoći kod razvoja i realizacije poslovne ideje
 • Uspostava odjela koje će se striktno baviti novim metodikama financiranja za mlade ( EU fondovi, postotci sufinanciranja, bespovratna sredstva, metodike kreditiranja, HBOR… )
 • Povezivanje s drugim ustanovama, mrežama, stručnjacima, proizvođačima, kreatorima poslovnih ideja za stvaranje umreženog sustava
 • Osiguravanje fizičkog i virtualnog prostora za realizaciju i implementaciju razrađenih ideja te pomoć pri izlasku na tržište

 

Intencija davatelja ideje je bila:

 1. Razvoj mreže
 2. Tako razvijena mreža i platforma bi imala funkciju povećanja distribucije materijalnih i nematerijalnih resursa u zajednici, na način da će se korisnike  potaknuti stvaranje novih društvenih, poslovnih i  socijalnih veza te povećati participacija na tržištu rada
 3. Osnaživanje pojedinca preko radionica, razgovora, savjetovanja s psihologom za suočavanje i prevladavanje osobnih kriza
 4. Omogućavanje prilika za iskazivanje vlastitih potreba u okviru izlaska na tržište rada
 5. Stručno usavršavanje bi uključivalo sljedeće tematike:
 • Razvoj komunikacijskih vještina
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje radnim učinkom
 • Upravljanje stresom

 

Ideja EKO SELO

 

Druga ideja se odnosila na osnivanje i uspostavu EKO SELA. Ideja je povezala novu tematiku koja nije razvijena na  području Grada Ludbrega i odnosila se na razvoj socijalnog poduzetništva. U okvirima ove ideje korisnici su se percipirali kao društveni poduzetnici koji su svoju ideju razradili u vidu project managementa te su tako pristupili u razradi ostalih stavaka poput financiranja, osiguravanja održivosti, održivog razvoja, umrežavanja i povezivanja te implementacije ideje.

Struktura ideje:

 • Razvoj ideje za projekt; Osnivanje EKO SELA
 • Kontakt s ostalim udrugama u referentnom području
 • Istraživanje EU fondova za osiguravanje financijske potpore
 • Traženje partnera i suradnika za razvoj i implementaciju ideje ( druga poduzeća, fakulteti, specijalizirane  škole,  udruge, distributerske tvrtke…)
 • Razvoj projektnih aktivnosti
 • Pisanje projekta i apliciranje na natječaje EU fondova
 • Dobivanje sredstava i početak implementacije projektnih aktivnosti
 • Osnivanje EKO SELA
  • Zapošljavanje osoba s posebnim potrebama, studenata i srednjoškolaca za rad i stjecanje iskustva
  • Uvođenje suradnje s zainteresiranim fakultetima, udrugama i drugim zainteresiranim dionicima
  • Provođenje edukacijsko – rehabilitacijske prakse
  • Povezivanje i umrežavanje s drugim tvrtkama za plasiranje proizvedenih proizvoda
  • Utjecaj na povećanje tolerancije spram isključenih društvenih skupina poput osoba s posebnim potrebama
  • Poticanje stvaranja eko turizma
  • Osiguravanje održivosti projekta preko proizvodnje  i distribucije proizvoda i razvijenih socijalnih usluga ( stručne prakse, radionice o toleranciji, povezivanje različitih dobnih skupina, održavanja poslovnih skupova, neformalnih  druženja u zajednici…)

 

 Razrada aktivnosti po projektu/ideji:

 

 • Približavanje ideje ciljanim skupinama ( mlade osobe, osobe s posebnim potrebama, studenti, učenici, osobe koje su dugotrajno nezaposlene)
 • Osnivanje EKO SELA
 • Zapošljavanje ljudi s posebnim potrebama
 • Pronalazak tvrtki u inozemstvu koje bi održavale svoj team building u našem EKO SELU ( razvoj novog oblika turizma u našoj zajednici)
 • Razvoj kapaciteta udruga koje se bave osobama s posebnim potrebama preko praktičnog rada s korisnicima
 • Razvoj kapaciteta uključenih obrazovnih ustanova
 • Jačanje i osnaživanje ciljanih skupina
 • Jačanje vlastitih administrativnih kapaciteta preko usvajanja novih znanja preko EU fondova
 • Održavanje i uvođenje posebne edukacijsko – rehabilitacijske prakse
 • Pronalazak novih suradnika ( distributera) za širenje našeg EKO SELA

 

Intencija druge grupe je bila omogućiti pružanje nove socijalne usluge preko uvođenja novog oblika poduzetništva;  socijalnog poduzetništva. U okvirima prezentacije ove ideje naglasak se stavio na primjenu poduzetničkih načela u  socijalnom poduzetništvu kao što su: inovativnost, razumno preuzimanje rizika, samouvjerenost, uporan rad, jasno  postavljanje ciljeva i odgovornost u društveno-ekonomskom  smislu s ciljem unaprjeđenja kvalitete života ciljanih skupina, posebice osoba s posebnim potrebama.

 

 

Treća ideja „Razvoj i prezentiranje inicijative „ Mikrospecijalizacija nastavnog programa za nadarene učenike“

 

Treća ideja je bila o pokretanju nove inicijative u okvirima obrazovnog sustava koji bi omogućio profiliranje nadarenih učenika koji posjeduju specifične vještine i kompetencije.

Srž inicijative se odnosi na uvođenje mikrospecijalizirane nastave koja se nalazi unutar standardnog obrazovnog sustava u kojemu bi naglasak bio na praktičnoj nastavi, razvijanju ideja i pomoći prilikom implementiranja projekata.

 

Temeljne stavke ideje:

 • IDEJA + SREDSTVO = POSAO
 • Analiza potreba učenika, njihovih preferencija, vještina, kompetencija, interesa i poslovnih tendencija
 • Preko specijaliziranog i usmjerenog pristupa poticati samopouzdanje i individualnost kod učenika
 • Uvođenje specijaliziranih metoda za usavršavanje na određenom području djelovanja
 • Primjena metodika specijalizirane prakse u određenim područjima koje odgovaraju potrebama odabranih učenika
 • Razvoj ekspertize kod učenika preko uvođenja mentorskog odnosa
 • Uvođenje metodika neformalne edukacije
 • Spajanje formalnog i neformalnog obrazovanja
 • Komercijalizacija ostvarenih rezultata i razvijenih projekata i inicijativa
 • Razvoj kreativnih projekata u svrhu stjecanja dijela novčanih sredstava za daljnje financiranje programa
 • Povezivanje i umrežavanje s sličnim inicijativama u svrhu razvoja i stjecanja dodatnog iskustva

 

Konkluzija nakon provedenih radionica

 

Kao konkluzija iznad opisanih radionica, navode se slijedeći prijedlozi mladih kako utjecati na vlastiti status unutar društvene zajednice i samim time poboljšati svoj položaj:

 

 • Približiti metodiku mladenačkog djelovanja široj populaciji preko organizacija manifestacija, sastanaka, dogovora, neformalnog druženja  za prezentiranje ideja i inicijativa
 • Organizacija prostora za mlade za njihovo djelovanje
 • Organizacija manifestacija poput raznih kvizova na otvorenom, kako bi se smanjila socijalna distanca između različitih društvenih skupina i međugeneracijski jaz
 • Uvođenje radionica, savjetovanja i praktičnih primjera za razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina
 • Vlastitim djelovanjem i pozitivnim primjerima razviti svoje mjesto kao „ Mjesto tolerancije“ za sve osobe bez diskriminacije i predrasuda
 • Uvođenje debata, večeri poezije, klupskih večeri za sve osobe bez obzira na dob
 • Kontiniurane prezentacije primjera dobrih praksi preko svih dostupnih kanala ( razgovora, prezentacija fotografija… )
 • Poticanje kreativnosti
 • Ideja o pokretanju inicijative „ Kreativna zajednica = Povezana zajednica)
 • Mladi su dali i svoje odgovore i metodike na koji način bi oni razvili svoje inicijative i vlastite kapacitete:
 1. Korištenje i razvoj komunikacijskih alata
 2. Razvoj komunikacijskog i marketinškog plana koji striktno apelira na emocije ( sukladno svjetskim trendovima)
 3. Uspostava povezane zajednice preko zajedničkog rješavanja problema
 4. Traženje poveznica i sličnosti između različitih grupacija kako bi se iskristalizirala zajednička tematika i interesi
 5. Uspostava sistematizirane i strukturirane organizacije
 6. Osiguravanje širenja informacija
 7. Kontinuirano približavanje različitih društvenih skupina sličnom ili istom cilju

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludbreška lista ideja, prijedloga i prepreka

U okvirima projekta „ Mladi na području grada Ludbrega kao aktivni, informirani društveno,
politički odgovorni akteri“ u prva dva mjeseca provedbe izrađivali su se materijali poput Liste
ideja, Upitnika, Evaluacijskih listiće te Liste kritika kako bi se utvrdila mišljenja, ideje i
prijedlozi mladih ljudi s područja Grada Ludbrega.

Do sad je ispunjeno preko 20 Lista ideja od strane mladih s područja Grada Ludbrega.

Želje i mogućnosti koje su mladi ljudi naveli su zaista raznovrsne i korisne, ne samo za našu
ciljanu skupinu, mlade, već i za cjelokupno stanovništvo grada Ludbrega.

U nastavku Vam donosimo samo neke od prijedloga mladih za Ludbreg:

1. Dodatne školske aktivnosti za razvoj sporta i kulturnih djelatnosti

2. Potreba za razvojem učeničke menze na području Grada Ludbrega

3. Glazba na otvorenom

4. Razvoj Centra za strane jezike

5. Veći stupanj strogoće prema tučnjavama

6. Razvoj ludbreškog klizališta

7. Veće mogućnosti za međunarodnu razmjenu učenika

8. Otvaranje Mc Donaldsa

9. Više parkova za mlade

10. Modernizacija škola

Kao i kod svake ideje, prijedloga ili projekta, uvijek postoje prepreke s kojima se susrećemo

na svakodnevnoj bazi. Mladi su specifična društvena skupina s svojim vlastitim vrijednostima

i preferencijama ali i preprekama.

U nastavku Vam donosimo samo neke od prepreka s kojima se mladi s područja Grada

Ludbrega danas susreću:

1. Premalena zainteresiranost odraslih za budućnost djece

2. Niska stopa angažiranosti mladih u društvenom životu

3. Mladi društvene programe smatraju nepotrebnim

4. Nedostatak prostora za rad mladih

5. „ Premalo zakona“ u segmentu tučnjava i bullying-a

6. Previsoke članarine u klubovima i neformalnim organizacijama

7. Nezanimljivost sadržaja koji se momentalno nudi

8. Nemogućnost usklađivanja školskih obaveza i slobodnih aktivnosti

9. Manjak novca ( financijskih sredstava )

10. Premalo policijskih patrola za sprečavanje nasilja

11. Skupe škole stranih jezika

12. Premalo kadra koji bi pružao veću potporu mladima pri zapošljavanju

13. Premalena informiranost mladih o programima, potporama i projektima

14. Veliki otpor zajednice na nove ideje mladih

15. Postojanje „ društvenih kalupa“ koji sprečavaju razvoj i implementaciju kreativnih ideja

Koji su Vaši prijedlozi za Ludbreg, naš Centrum Mundi, i kako bi Vi utjecali na uklanjanje prepreka s kojima se mladi danas susreću?

Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

7.veljače 2015. održale su se treća i četvrta radionice u sklopu projekta “Mladi na području Grada         Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni    akteri“. Na radionicama je              prisustvovalo 19 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina. Tematika održanih radionica je bila            nezaposlenost mladih, poduzetništvo,   primjeri dobre prakse i mogućnosti utjecanja  mladih na društvene procese. Kao centralna točka radionice oko koje su se vodile rasprave, posebice se istaknuo pojam tolerancije.

 

Treća radionica

Centralna problematika o kojoj se raspravljalo se odnosila na:

 • pomanjkanje tolerancije u društvu
 • nametanje stavova mladim osobama putem obrazovanja, medija i drugih marketinških alata
 • nedostatak razvojnih kapaciteta za mlade ( obrazovnih, institucionalnih, administrativnih )
 • tehnologija kao društveni problem
 • kako potaknuti kreativnost kod mladih osoba
 • kako mlade potaknuti na društveno djelovanje
 • kako mlade potaknuti na osnivanje vlastitog poduzeća
 • kako uspostaviti ravnotežu između prava i obveza svakog građanina u društvu

Tokom razvoja diskusije o iznad navedenim temama, mladi su iskazali svoja mišljenja i stavove:

 • Politika ( politologija kao znanost o politici) bi trebala biti obavezan predmet u školi
 • Preko formalne i neformalne edukacije bi trebalo utjecati na razvoj mišljenja kod mladih ljudi na taj način smanjiti razvoj predrasuda i diskriminacije
 • Nemogućnosti artikulacije mišljenja mladih
 • Preko učenja, novih informacija i iskustva nadograditi vlastiti karakter
 • Veliku važnost se mora pridodati izgradnji vlastitog mišljenja
 • Svaka osoba mora imati pravo na izražavanje vlastitog mišljenja
 • Potrebno je uspostaviti ravnotežu između datih prava i obaveza koje iz njih proizlaze
 • Za svakog pojedinca je najteže izaći iz vlastite „ komfor zone“
 • Odgoj je primarna baza za daljnji razvoj osoba, pojedinca
 • Potrebna je pravilna organizacija vremena ( za učenje, rad, izvanškolske aktivnosti, školske aktivnosti )
 • Potrebno je kroz čim više komunikacijskih kanala širiti različita mišljenja kako bi se pojam tolerancije širio eksponencijalno s njima
 • Tehnologija je društveni problem današnjice ( povećava socijalnu distancu i smanjuje povezanosti između ljudi, tj. distancira ih)
 • Danas je veoma teško odrediti koje su primarne društvene vrijednosti
 • Mladi ponekad zbog netočnih i diversificiranih informacija imaju krivu percepciju o vlastitom statusu u društvu
 • U okvirima društvenih normi, ponašanja, artikulacije i generiranja mišljenja potrebno je tražiti društvene promjene na nacionalnoj razini
 • Stav prema mladima je drugačiji u ruralnim sredinama
 • U ruralnim sredinama diskriminacija je veća
 • Diskriminacija je veliki društveni problem koji negativno utječe na sve nas
 • Tuđi izbor se mora poštivati do one granice u kojoj ne šteti drugim osobama