Sažetak o provedbi 8. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  8. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

8. radionica je bila održana s namjerom da se mladima  približe određene stavke koje su                   relevantne za pisanje projekata,  od analize dionika, razrade problematike, izrade stabla             problema do izrade pozitivnih    preslika negativnog stanja, tj. stabla ciljeva a sve u svrhu učenja             pristupa koji omogućava implementaciju ideja i inicijativa. Preko ovakvog pristupa koji je sistematičan i analitičan, mladima se pokušala približiti metodika rješavanja problema te                      konstruktivan način razrade ideja.

 

Koliko je bitno djelovanje za mlade? Koliko su bitni razrađeni i strukturirani programi koji mlade usmjeravaju, uče i  skreću im pažnju na relevantne stvari u društvu? Odgovor je, izuzetno su bitni.

Jedan od načina kako mlade potaknuti je održavanje tematskih radionica preko metodike koja je njima bliska, tj. u  neformalnom okruženju s neformalnim  pristupom. U okvirima 8. radionice mladima se pokušao približiti novi pristup u rješavanju problema, pristup koji je sistematiziran, strukturiran, analitičan i koji je direktno usmjeren na rješavanje  problema na temelju sveobuhvatnog pristupa, a to je PCM. Kroz rad na radionici, korisnici su se upoznali s početnim   alatima u razradi problematike i početnog stanja, analiziranju ključnih osoba, institucija, organizacija te ostalih  relevantnih dionika koji mogu pomoći ili utjecati na rješavanje problema s kojom se susrećemo. Mladi su naučili na koji način napraviti analizu dionika, što su to ciljane  skupine te kako navedene aktere strateški i hijerarhijski rasporediti kroz matricu ključnih dionika. Druga stavka na koju smo se fokusirali je bila razrada problematike, pristup problemu te koja pitanja se moraju postaviti da bi projektni prijedlog pridonio rješavanju prepoznatih problema i potreba područja u  kojemu će se provoditi te kako je bitno da se projektni prijedlog uklapa u ciljeve i prioritete. Mladi su naučili da se na temelju analize početnog stanja, razgovora i konzultacija s ključnim dionicima, utvrđuje problematika koja se hijerarhijski strukturira. Slijedeća stavka je bila izrada problemskog stabla s objašnjenjem o korelaciji s hijerarhijski poredanim ciljevima te potencijalnim aktivnostima.  Mladi su naučili da analiza problema  i problemsko stablo trebaju odgovoriti na pitanja na koji način projektni prijedlog pridonosi rješavanju problema koji su u zajednici prepoznati. Slijedeći korak na koji smo se fokusirali se odnosio na pozitivnu projekciju utvrđenih negativnih aspekata, tj. na izradu stabla ciljeva.

Cijela konstrukcija radionice je bila završena izradom praktičnog primjera prepoznavanja i rješavanja određenog  problema u zajednici. Korisnici su se odlučili za rješavanje problema nezaposlenosti mladih, preko rješavanja navedenog problema kroz razvoj specijaliziranih vještina i kompetencija koje su potrebne na tržištu rada, poput poduzetničkih vještina, umrežavanja s poslodavcima, stvaranjem potporne mreže dionika koja će olakšavati tranziciju mladih iz  obrazovnog sustava na tržište rada.