20 promjena do 2020

„ Sagledano s učeničke perspektive, đačko doba nije nimalo lako i konotirano  pozitivnim osjećajima,  kao što ga se prisjećaju oni stariji, koji se redovito s osmjehom na licu sjećaju svojih dana iz učeničkih klupa.
Današnja situacija mladih ljudi je drugačija od situacije njihovih roditelja, jer je postavljena u nove okvire i normative, koji su starijim generacijama nepojmljivi.
 Danas je doba komunikacijske i informacijske tehnologije i ako ne želimo zaostajati za zapadnim zemljama u pogledu pristupa obrazovanju i educiranju naših budućih generacija, moramo se prilagoditi sadašnjoj retorici koja je koncipirana na način da učenje i usvajanje novih znanja mladim osobama približava na njima svojstven i prilagođen način.“

 

Evo samo nekoliko modusa koji bi se prema mišljenju mladih trebali uklopiti u modernu učionicu i njihove školske ali i izvanškolske aktivnosti.

Ideja koja stoji u pozadini ovog teksta je težnja za pronalaženjem načina kako olakšati našim učenicima i studentima usvajanje novih znanja ali i vještina te tržišno potrebnih kompetencija:

1)  Stolovi
Kako u 21. stoljeću nije sve jednoliko, statično, a još manje ravno zacrtano na nekom papiru, savjetujemo da ni uređenje učionice ne bude takvo. Protok ideja zahtjeva uređenje prostora na suvremeniji način

2) Nastava stranog jezika
Uskoro će nastava stranog jezika kao opće poznatog tradicionalnog načina slušanja i čitanja postati suvišna

3) Računala- tj. Koncept računala
Sam pojam računala će uskoro biti izokrenut ali i sve prisutan oko nas, više nego dosad. Računala će biti udaljena samo jednim treptajem ili jednom riječju

4) Domaće zadaće
Uskoro sam pojam raspodjele između škole i privatnog života će nestati. U budućnosti se sve više teži tome da djeca nauče više a idu u školu manje. Koncept cijeloživotnog učenja

5) Završni testovi kao SAT ili matura uskoro se ukidaju, a kao način vrednovanja rezultata za sveučilišta uskoro će postojati nove metode

6)Različitost i nove nastavne metode
Profesor koji uskoro neće uvesti neke novine, personalizirati nastavni sadržaj, uskoro će biti profesor bez posla, jer neće biti u mogućnosti svojim učenicima na adekvatan način prenijeti potrebno znanje

7) Wikipedia
Wikipedia je globalna mreža znanja ali upitnost njezine kvalitete je već dugi niz godine „teško pitanje“ u akademskim i laičkim krugovima . Potrebno je razviti novi sustav sistematiziranog znanja na Internetu koji će biti jednako dostupan svim korisnicima na lokalnoj i globalnoj razini. Početak bi mogle biti sistematizirane baze podataka u školama s verificiranim podacima koje bi se nadopunjavale na svakodnevnoj bazi od stra

8) Knjige
Jasno nam je da volite osjećaj papira pod prstima, no papir kao papir će uskoro izumrijeti i sve će postati digitalizirano

9) Informatika kao i pojam samog računala uskoro će biti stavljena na sasvim novu razinu. Sve veći pristup wifi-u i satelitima omogućuju brzinu, inovativnost i produktivnost, no stavljaju na kušnju sigurnost i privatnost

10) Institucije školstva
Već spomenuto, od djece će se očekivati potpuna angažiranost 24/7, a to ne zaobilazi ni pojam institucija. One će biti samo baze u kojima se odvija znanje, ali ne potpuno. Ljudi će se sve više morati angažirati izvan same institucije jer će to od njih biti zahtijevano ( volontiranje, sudjelovanje u svim aspektima društvenog života)

11) Sustav razreda
Učenici neće više biti podijeljeni u sustave razreda, već u manje grupe po interesima i sama nastava će biti prilagođena strukturi i preferencijama članova grupe

12) E-imenici, koji su se već i pojavili kod nas. Naravno, čeka nas još mnogo tehnoloških izuma

13) Stručno usavršavanje profesora kao program cijeloživotnog učenja i povećanja produktivnosti profesora

14) Postojeći sustav ocjena je skoro pa izumro. Teško je objektivno procijeniti nečije znanje na temelju nekih brojaka. Učenici će se svrstavati u grupe po interesima i usavršavati na onim područjima za koje pokazuju interes i adekvatne sposobnosti

15) Roditeljski sastanci
Uskoro, zahvaljujući tehnologiji, profesori i roditelji će imati bliži odnos, stoga je pojam roditeljskog sastanka uskoro ostavljen u prošlosti

16) Uskoro nam slijedi i bolja prehrana u školama

17) Web dizajn i marketing
Uskoro u školama će biti obavezni predmet

18) Matematika!
U školama će se pojedino gradivo koje se uči u srednjoj sad učiti u osnovnoj školi, ili u potpunosti ukinuti u onim zanimanjima gdje matematika nije potrebna (yaay!), umjesto toga pažnja će se više posvećivati informatici i statistici

19) Ispiti
Kao i knjige, papirnate verzije ispita će nestati i postat će elektronski

 

 

Patricija Biškup