Ludbreška lista ideja, prijedloga i prepreka

U okvirima projekta „ Mladi na području grada Ludbrega kao aktivni, informirani društveno,
politički odgovorni akteri“ u prva dva mjeseca provedbe izrađivali su se materijali poput Liste
ideja, Upitnika, Evaluacijskih listiće te Liste kritika kako bi se utvrdila mišljenja, ideje i
prijedlozi mladih ljudi s područja Grada Ludbrega.

Do sad je ispunjeno preko 20 Lista ideja od strane mladih s područja Grada Ludbrega.

Želje i mogućnosti koje su mladi ljudi naveli su zaista raznovrsne i korisne, ne samo za našu
ciljanu skupinu, mlade, već i za cjelokupno stanovništvo grada Ludbrega.

U nastavku Vam donosimo samo neke od prijedloga mladih za Ludbreg:

1. Dodatne školske aktivnosti za razvoj sporta i kulturnih djelatnosti

2. Potreba za razvojem učeničke menze na području Grada Ludbrega

3. Glazba na otvorenom

4. Razvoj Centra za strane jezike

5. Veći stupanj strogoće prema tučnjavama

6. Razvoj ludbreškog klizališta

7. Veće mogućnosti za međunarodnu razmjenu učenika

8. Otvaranje Mc Donaldsa

9. Više parkova za mlade

10. Modernizacija škola

Kao i kod svake ideje, prijedloga ili projekta, uvijek postoje prepreke s kojima se susrećemo

na svakodnevnoj bazi. Mladi su specifična društvena skupina s svojim vlastitim vrijednostima

i preferencijama ali i preprekama.

U nastavku Vam donosimo samo neke od prepreka s kojima se mladi s područja Grada

Ludbrega danas susreću:

1. Premalena zainteresiranost odraslih za budućnost djece

2. Niska stopa angažiranosti mladih u društvenom životu

3. Mladi društvene programe smatraju nepotrebnim

4. Nedostatak prostora za rad mladih

5. „ Premalo zakona“ u segmentu tučnjava i bullying-a

6. Previsoke članarine u klubovima i neformalnim organizacijama

7. Nezanimljivost sadržaja koji se momentalno nudi

8. Nemogućnost usklađivanja školskih obaveza i slobodnih aktivnosti

9. Manjak novca ( financijskih sredstava )

10. Premalo policijskih patrola za sprečavanje nasilja

11. Skupe škole stranih jezika

12. Premalo kadra koji bi pružao veću potporu mladima pri zapošljavanju

13. Premalena informiranost mladih o programima, potporama i projektima

14. Veliki otpor zajednice na nove ideje mladih

15. Postojanje „ društvenih kalupa“ koji sprečavaju razvoj i implementaciju kreativnih ideja

Koji su Vaši prijedlozi za Ludbreg, naš Centrum Mundi, i kako bi Vi utjecali na uklanjanje prepreka s kojima se mladi danas susreću?

Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o trećoj radionici u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

7.veljače 2015. održale su se treća i četvrta radionice u sklopu projekta “Mladi na području Grada         Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni    akteri“. Na radionicama je              prisustvovalo 19 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina. Tematika održanih radionica je bila            nezaposlenost mladih, poduzetništvo,   primjeri dobre prakse i mogućnosti utjecanja  mladih na društvene procese. Kao centralna točka radionice oko koje su se vodile rasprave, posebice se istaknuo pojam tolerancije.

 

Treća radionica

Centralna problematika o kojoj se raspravljalo se odnosila na:

 • pomanjkanje tolerancije u društvu
 • nametanje stavova mladim osobama putem obrazovanja, medija i drugih marketinških alata
 • nedostatak razvojnih kapaciteta za mlade ( obrazovnih, institucionalnih, administrativnih )
 • tehnologija kao društveni problem
 • kako potaknuti kreativnost kod mladih osoba
 • kako mlade potaknuti na društveno djelovanje
 • kako mlade potaknuti na osnivanje vlastitog poduzeća
 • kako uspostaviti ravnotežu između prava i obveza svakog građanina u društvu

Tokom razvoja diskusije o iznad navedenim temama, mladi su iskazali svoja mišljenja i stavove:

 • Politika ( politologija kao znanost o politici) bi trebala biti obavezan predmet u školi
 • Preko formalne i neformalne edukacije bi trebalo utjecati na razvoj mišljenja kod mladih ljudi na taj način smanjiti razvoj predrasuda i diskriminacije
 • Nemogućnosti artikulacije mišljenja mladih
 • Preko učenja, novih informacija i iskustva nadograditi vlastiti karakter
 • Veliku važnost se mora pridodati izgradnji vlastitog mišljenja
 • Svaka osoba mora imati pravo na izražavanje vlastitog mišljenja
 • Potrebno je uspostaviti ravnotežu između datih prava i obaveza koje iz njih proizlaze
 • Za svakog pojedinca je najteže izaći iz vlastite „ komfor zone“
 • Odgoj je primarna baza za daljnji razvoj osoba, pojedinca
 • Potrebna je pravilna organizacija vremena ( za učenje, rad, izvanškolske aktivnosti, školske aktivnosti )
 • Potrebno je kroz čim više komunikacijskih kanala širiti različita mišljenja kako bi se pojam tolerancije širio eksponencijalno s njima
 • Tehnologija je društveni problem današnjice ( povećava socijalnu distancu i smanjuje povezanosti između ljudi, tj. distancira ih)
 • Danas je veoma teško odrediti koje su primarne društvene vrijednosti
 • Mladi ponekad zbog netočnih i diversificiranih informacija imaju krivu percepciju o vlastitom statusu u društvu
 • U okvirima društvenih normi, ponašanja, artikulacije i generiranja mišljenja potrebno je tražiti društvene promjene na nacionalnoj razini
 • Stav prema mladima je drugačiji u ruralnim sredinama
 • U ruralnim sredinama diskriminacija je veća
 • Diskriminacija je veliki društveni problem koji negativno utječe na sve nas
 • Tuđi izbor se mora poštivati do one granice u kojoj ne šteti drugim osobama

 

 

Prve dvije radionice na temu „ Demokratska prava “

Provedba radionica

 

U okvirima projekta “ Mladi s područja Grada Ludbrega kao  aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni akteri”  proveden je ciklus radionica pod nazivom “ Građansko obrazovanje mladih.

 

Ciklus se sastojao od 8 radionica na kojima se obrađivala različita tematika od velikog značaja za mlade  gdje ih se upoznalo s  procesom donošenja odluka na višoj razini, važnosti samostalnog odlučivanje, donošenja odluka te aktivnog sudjelovanja, pokretanja inicijativa, programa, projekata i akcija na lokalnoj i regionalnoj  razini.

Prve dvije radionice na temu „ Demokratska prava “

Na 1 radionici je prisustvovalo 18 osoba u dobi od 15 do 29 godina i veoma brzo se mogla primijetiti razlika u dobi, poštivanju autoriteta te međusobna povezanosti i poznanstvo između određenih grupacija koje su se oformile sukladno navedenim razlozima. Oformile su se 3 grupacije učenika/sudionika sukladno poznanstvima, interesima, preferencijama i dobi.  Jedna od primarnih stavki koja je zamijećena na radionicama je bio način i metodika ophođenja prema autoritetu ( u ovom slučaju voditelja radionice) koji je uveliko ovisio o godinama korisnika, veličini grupacije u kojoj se korisnik nalazi te vlastitom saznanju i precepciji o poziciji unutar grupe koju je odabrao/odabrala.

 

Ključni pojmovi koje su mladi usvojili na radionici:

 1. Bolje razumijevanje demokracije
 2. Uvažavanje tuđeg mišljenja
 3. Svjesnost o različitostima
 4. Provođenje demokracije u stvarnosti ( tolerancija)
 5. Motivacija za rad s mladima
 6. Ljudska prava
 7. Mišljenja drugih ljudi o demokraciji
 8. Sloboda govora i mišljenja
 9. Nostalgija za školom
 10. Nove ideje
 11. Drugačije gledanje na svijet
 12. Odlazak na izbore
 13. Pravo djece na školovanja
 14. Obaveza čuvanja okoliša

15.Važnost ljudskih prava

16.Važnost pričanja o ljudskim pravima

 1. Obaveze građana
 2. Prilagođavanje drugima
 3. Nova saznanja i gledišta
 4. Drugačiji pogled na svijet
 5. Potreba prilagođavanja drugima
 6. Saznanja o zaštiti okoliša
 7. Građanska prava
 8. Obaveze građana
 9. Pravo odlaska na izbore
 10. Pravo na školovanje
 11. Pravo na slobodno vrijeme
 12. Pravo na glasanje
 13. Pravo na igru

 

Druga radionica održana je 27.01.2015. u prostorima Srednje škole Ludbreg i radionici je prisustvovalo 16 osoba u dobi od 15 do 26 godina.

 

Zaključci radionice:

 1. Potreban dodatni utjecaj na mentalni sklop mladih ljudi
 2. Nedovoljno se radi na ukidanju socijalnih razlika i objašnjavanju pojma jednake vrijednosti/ jednake važnosti i startne pozicije neovisno o spolu, dobi, stupnju obrazovanja ili društvenom statusu
 3. Javlja se potreba za korigiranjem ponašanja koje inklinira devijantnom  ponašaju u vidu nepoštivanja razlika;        posebnu pažnju treba usmjeriti na mlade od 15 do 18 godina
 4. Potrebno dodatno učenje o društvenim vrijednostima
 5. Potrebno je djeci približiti važnost društveno odgovornog ponašanja
 6. Potrebno je djecu učiti o važnosti nediskriminiranja; kako diskriminacija negativno utječe na razvoj ličnosti;

 

 

 

 

20 promjena do 2020

„ Sagledano s učeničke perspektive, đačko doba nije nimalo lako i konotirano  pozitivnim osjećajima,  kao što ga se prisjećaju oni stariji, koji se redovito s osmjehom na licu sjećaju svojih dana iz učeničkih klupa.
Današnja situacija mladih ljudi je drugačija od situacije njihovih roditelja, jer je postavljena u nove okvire i normative, koji su starijim generacijama nepojmljivi.
 Danas je doba komunikacijske i informacijske tehnologije i ako ne želimo zaostajati za zapadnim zemljama u pogledu pristupa obrazovanju i educiranju naših budućih generacija, moramo se prilagoditi sadašnjoj retorici koja je koncipirana na način da učenje i usvajanje novih znanja mladim osobama približava na njima svojstven i prilagođen način.“

 

Evo samo nekoliko modusa koji bi se prema mišljenju mladih trebali uklopiti u modernu učionicu i njihove školske ali i izvanškolske aktivnosti.

Ideja koja stoji u pozadini ovog teksta je težnja za pronalaženjem načina kako olakšati našim učenicima i studentima usvajanje novih znanja ali i vještina te tržišno potrebnih kompetencija:

1)  Stolovi
Kako u 21. stoljeću nije sve jednoliko, statično, a još manje ravno zacrtano na nekom papiru, savjetujemo da ni uređenje učionice ne bude takvo. Protok ideja zahtjeva uređenje prostora na suvremeniji način

2) Nastava stranog jezika
Uskoro će nastava stranog jezika kao opće poznatog tradicionalnog načina slušanja i čitanja postati suvišna

3) Računala- tj. Koncept računala
Sam pojam računala će uskoro biti izokrenut ali i sve prisutan oko nas, više nego dosad. Računala će biti udaljena samo jednim treptajem ili jednom riječju

4) Domaće zadaće
Uskoro sam pojam raspodjele između škole i privatnog života će nestati. U budućnosti se sve više teži tome da djeca nauče više a idu u školu manje. Koncept cijeloživotnog učenja

5) Završni testovi kao SAT ili matura uskoro se ukidaju, a kao način vrednovanja rezultata za sveučilišta uskoro će postojati nove metode

6)Različitost i nove nastavne metode
Profesor koji uskoro neće uvesti neke novine, personalizirati nastavni sadržaj, uskoro će biti profesor bez posla, jer neće biti u mogućnosti svojim učenicima na adekvatan način prenijeti potrebno znanje

7) Wikipedia
Wikipedia je globalna mreža znanja ali upitnost njezine kvalitete je već dugi niz godine „teško pitanje“ u akademskim i laičkim krugovima . Potrebno je razviti novi sustav sistematiziranog znanja na Internetu koji će biti jednako dostupan svim korisnicima na lokalnoj i globalnoj razini. Početak bi mogle biti sistematizirane baze podataka u školama s verificiranim podacima koje bi se nadopunjavale na svakodnevnoj bazi od stra

8) Knjige
Jasno nam je da volite osjećaj papira pod prstima, no papir kao papir će uskoro izumrijeti i sve će postati digitalizirano

9) Informatika kao i pojam samog računala uskoro će biti stavljena na sasvim novu razinu. Sve veći pristup wifi-u i satelitima omogućuju brzinu, inovativnost i produktivnost, no stavljaju na kušnju sigurnost i privatnost

10) Institucije školstva
Već spomenuto, od djece će se očekivati potpuna angažiranost 24/7, a to ne zaobilazi ni pojam institucija. One će biti samo baze u kojima se odvija znanje, ali ne potpuno. Ljudi će se sve više morati angažirati izvan same institucije jer će to od njih biti zahtijevano ( volontiranje, sudjelovanje u svim aspektima društvenog života)

11) Sustav razreda
Učenici neće više biti podijeljeni u sustave razreda, već u manje grupe po interesima i sama nastava će biti prilagođena strukturi i preferencijama članova grupe

12) E-imenici, koji su se već i pojavili kod nas. Naravno, čeka nas još mnogo tehnoloških izuma

13) Stručno usavršavanje profesora kao program cijeloživotnog učenja i povećanja produktivnosti profesora

14) Postojeći sustav ocjena je skoro pa izumro. Teško je objektivno procijeniti nečije znanje na temelju nekih brojaka. Učenici će se svrstavati u grupe po interesima i usavršavati na onim područjima za koje pokazuju interes i adekvatne sposobnosti

15) Roditeljski sastanci
Uskoro, zahvaljujući tehnologiji, profesori i roditelji će imati bliži odnos, stoga je pojam roditeljskog sastanka uskoro ostavljen u prošlosti

16) Uskoro nam slijedi i bolja prehrana u školama

17) Web dizajn i marketing
Uskoro u školama će biti obavezni predmet

18) Matematika!
U školama će se pojedino gradivo koje se uči u srednjoj sad učiti u osnovnoj školi, ili u potpunosti ukinuti u onim zanimanjima gdje matematika nije potrebna (yaay!), umjesto toga pažnja će se više posvećivati informatici i statistici

19) Ispiti
Kao i knjige, papirnate verzije ispita će nestati i postat će elektronski

 

 

Patricija Biškup

Održan je drugi sastanak volontera

 

U utorak, dana 13.01.2015. održao se sastanak u gradonačelnikovom uredu na kojem je prisustvovala voditeljica projekta Petra Međimurec te volonteri iz udruge Lumen.  Svrha sastanka je bila podjela dužnosti među volonterima vezanih uz projekt „Mladi na području grada Ludbrega kao aktivni,informirani, društveno, politički odgovorni  akteri“.

Zadatak volontera je podjela evaluacijskih materijala, tj. upitnika, lista ideja, kritika i prijedloga od strane mladih grada Ludbrega. Također, u planu je izrada web stranica (blog, facebook) preko kojih ćemo informirati mlade o svim bitnim aspektima projekta. Uz pisani sadržaj, objavljivati će se foto galerije sa sastanaka i radionica.  Isto tako, ideje mladih biti će prikazane preko fotografija i tekstova vezane uz lokacije i situacije grada Ludbrega.

Preko navedenih aktivnosti želimo uključiti mlade u aktivno provođenje ideja a samim time poboljšati kvalitetu zajednice u kojoj se nalazimo.

(Tanja Grginić i Mario Kovačić)