Sažetak o provedbi 7. radionice u okvirima „ Građanskog obrazovanja mladih“

Sažetak o provedbi  7. radionice u okvirima  „ Građanskog obrazovanja mladih“

 

Tematika koja se obrađivala na 7. po redu radionici “Građanskog obrazovanja mladih” na području Grada  Ludbrega se odnosila na  upoznavanje korisnika s  značenjem pojma motivacije, autoriteta i logičnim pristupom u rješavanju problema te kako navedenu tematiku primijeniti u svakodnevnim situacijama.

U okvirima interaktivnog predavanja koje se održalo korisnici su se upoznali s motivacijom kao pojmom, internim i eskternim faktorima koji utječu na nas te vrstama motivacije, odnosno kako uspješno motivirati i potaknuti samog sebe a i druge da ustraju u svojim naumima. U svom suštinskom značenju motivacija je sve ono što nas pokreće prema nekom cilju, faktor koji usmjerava naša djelovanja i psihički proces zadovoljavanja potreba. Postoje dvije vrste motivacije intrinzična ( unutarnja ) motivacija, ona koja dolazi od samog pojedinca i ekstrinzična ( vanjska ) motivacija, tj. ona koja dolazi izvana. U okvirima radionice korisnicima se pokušala približiti činjenica da motivacija nije kontinuirana, već mora biti svakodnevna da bi bila efikasna, da se motivaciju mora održavati na određenom nivou ali ne uvijek istim motivatorom. Motivatori u današnjem društvu mogu biti različiti, od novčanih nagrada do pohvala i validacija. Temeljni postulat kojeg se željelo približiti korisnicima je da pojedince motiviraju različiti motivatori i da se kroz razgovor, iskustvo i čitanje vlastitih i tuđih emocija kontinuirano uči što to točno motivira nas same i što motivira ljude oko nas.
Tematika koja se kroz razgovor, konstruktivne argumente i praktične primjere pokušavala približiti korisnicima su bila saznanja o važnosti izgradnje odgovornosti, uspostavi što kvalitetnijih odnosa i shvaćanje da se različiti pojedinci motiviraju na različite načine. Temeljna konkluzija i spoznaje s kojima su korisnici završili ovu radionicu su se odnosile na stečena znanja koja su primjenjiva u realnim situacijama, koje stavke motivacije moraju koristiti u svakodnevnom   životu kako bi si omogućili postizanje zadanih ciljeva i ostvarili planirane rezultate, bilo da se radi o poticaju za učenje, pokretanju nove ideje, sudjelovanju u političkom procesu ili o pomaganju drugima.

U nastavku Vam donosimo samo maleni dio liste koja je napravljana na radionici a odnosi se na stvari koje nas motiviraju, gdje su neke od navedenih stavki bile:
1. Osobni napredak i probitak
2. Razrađeni popis želja
3. Znanje
4. Društvo
5. Uspjeh i neuspjeh
6. Priroda
7. Kritika
8. Nove osobe u našem životu
9. Glazba
10. Dobre, pozitivne emocije